VÁLASZTÁSOK 2012

 

Dátum Név Download
25.04.2012 L i s t a k a n d i d a t a za izbor poslanika u skupštinu autonomne pokrajine vojvodine u izbornoj jedinici, a izborima raspisanim za 06. Maj 2
25.04.2012 R e š e nj e o utvrđivanju zbirne izborne liste