ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија – А.П. Војводина

О П Ш Т И Н А Ч О К А

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

ОДСЕКА ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ,РАЗВОЈ

УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број: sl/2019-III

Ч О К А

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо Вас, да у периоду од 15.08.2019. године до 20.08.2019 . године ће се вршити акција – хумано хватање паса луталица са јавних површина на територији општине Чока, од стране Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда.

 

 

Шеф одсека за привреду, пољопривреду,

развој, урбанизам и

стамбено комуналне делатности

ср Шевењхази Ева