Пријава правних и физичких лица општине Чока на Јединствени информациони систем локалне пореске администрације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЧОКА

 

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су од 1. јануара 2019.године доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ).

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак.  Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

·          Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2) 

·          Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА: 

·          Електронским квалификованим сертификатом (који може да се бесплатно активира на личној карти у МУП Чока, и користи се према приложеном упутству, без приложења захтева у ЛПА Чока)

·          Корисничким именом и лозинком ( издаје се у ЛПА Чока, ул. Потиска 20, канц. бр.7, на лични или писмени захтев грађана )

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања. Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

 

Прилог:

  1. - Упутство за пријаву са електронским сертификатом
  2. - Захтев за отварање корисничког налога
  3. - - Корисничка упутства
  4. - - Сајт за пријаву