КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА


 

Комисија за здравље и социјална питања

 • Лена Шили из Чоке - председник,
 • Каталин Ружа из Остојићева – заменик председника,
 • Снежана Аџић из Чоке– члан,
 • Габор Борош из Јазова – члан,
 • Саша Дулка из Чоке – члан.

 

Комисија за друштвене делатности и верска питања

 • Карољ Барна из Банатског Моноштора – председник,
 • Јулијана Багдал из Чоке – заменик председника,
 • Карољ Губа из Падеја – члан,
 • Зоран Мутуц из Падеја – члан,
 • Андреа Харди из Чоке – члан.

Комисија за просвету и омладину

 • Едит Худак из Чоке – председник,
 • Даниел Раданов из Падеја – заменик председника,
 • Петар Ремовић из Чоке – члан,
 • Дарко Бебек из Санада – члан,
 • Виктор Киш Јовак из Чоке – члан.

 

Комисија за привреду

 • Милован Васић из Чоке – председник,
 • Патрициа Памер Пинтер из Падеја – заменик председника,
 • Жељко Бебек из Санада – члан,
 • Арсен Грбин из Остојићева – члан,
 • Золтан Пири из Чоке – члан.

 

Комисија за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине

 • Роберт Урбан из Јазова – председник,
 • Милован Васић из Чоке – заменик председника,
 • Золтан Шили из Чоке – члан,
 • Благоја Терзин из Чоке – члан,
 • Тибор Нађ из Падеја – члан.

 

Комисија за буџет и финансије

 • Снежана Аџић из Чоке – председник,
 • Чаба Зомбори из Чоке – заменик председника,
 • Јагодица Поповић из Санада – члан,
 • Барна Карољ из Банатског Моноштора – члан,
 • Борис Илић из Чоке – члан.

 

Комисија за кадровска, административна и мандатно – имунитетна питања и радне односе

 • Тибор Олај из Чоке – председник,
 • Славиша Ракић из Чоке – заменик председника,
 • Ерика Керепеши из Чоке – члан,
 • Михајло Поповић из Санада – члан,
 • Мирјана Марјанов из Чоке– члан.

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта

 • Лена Шили из Чоке – председник,
 • Ева Тертеи из Банатског Моноштора – заменик председника,
 • Винка Тошић из Чоке – члан,
 • Каталин Пинтер из Чоке – члан,
 • Снежана Ристић из Падеја – члан.

Комисија за представке и жалбе

 • Снежана Аџић из Чоке – председник,
 • Слободан Чобанов из Чоке – заменик председника,
 • Мариас Илеана Ела из Врбице – члан,
 • Дејана Кризманић из Падеја – члан,
 • Каталин Ружа из Остојићева – члан.

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

 • Илдико Абрахам из Црне Баре, улица ЈНА бр. 90. – председник
 • Јанош Виола из Чоке, улица Браће Вујића бр. 21. - члан
 • Чолаков Сузана из Остојићева, улица Штросмајерова број 34 – члан
 • Данијела Кнежевић из Чоке, улица Моше Пијаде број 79. - члан
 • Тамара Ардала из Остојићева, улица Милетићева 146. - члан