DOWNLOAD - ФОРМУЛАРИ

 

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Име фајла За скидање
ПРИЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА по основу узгоја и држања животиња
З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва на инфраструктури

 

ОСТАЛО
Име фајла За скидање
Захтев за издавање пореског уверења - физичка лица
Захтев за издавање пореског уверења - правна лица
Уверење - физичка лица
Уверење - правна лица