ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

Име фајла За скидање
03.06.2019 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину
04.04.2019 - Обавештење о поднетом захтеву о потреби утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину
12.03.2019 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање процене утицаја на животну средину

 

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Име фајла За скидање
Дозвола за оператера "Вино-Тиса" доо
Дозвола за оператера "Стара Ливница" О.С.Ч.Л. доо
Решење о измени и допуни Решења за Миковичи ДОО из Чоке
Допуна дозволе за оператера "Зека-пласт"
Регистар дозволе за оператера ЈКП Чока
Дозвола за оператера "Зека-пласт"
Дозвола за оператера "Миковичи" доо
Дозвола за оператера "Вино-Тиса" доо

 

 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Име фајла За скидање
Решење да за пројекат "Изградња моста са приступним саобраћајницом у КО Падеј" није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину
Решење о сагласности за ВДП "Горњи Банат" из Кикинде