ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

Име фајла За скидање
13.08.2019 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Израдња економског објекта за тов јунад" - Петровић Веселин и Евица
13.08.2019 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Производња органског чврстог НПК ђубрива од говеђег стајњак у виду пелета" - Пеић Бранислав
12.08.2019 - Решење да за пројекат "Израдња економског објекта за тов јунад" није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину - Петровић Веселин и Евица
12.08.2019 - Решење да за пројекат "Производња органског чврстог НПК ђубрива од говеђег стајњак у виду пелета" није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину - Пеић Бранислав
02.08.2019 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину - Петровић Веселин и Евица
31.07.2019 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину - Пеић Бранислав
03.06.2019 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину
04.04.2019 - Обавештење о поднетом захтеву о потреби утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину
12.03.2019 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање процене утицаја на животну средину

 

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Име фајла За скидање
Дозвола за оператера "Вино-Тиса" доо
Дозвола за оператера "Стара Ливница" О.С.Ч.Л. доо
Решење о измени и допуни Решења за Миковичи ДОО из Чоке
Допуна дозволе за оператера "Зека-пласт"
Регистар дозволе за оператера ЈКП Чока
Дозвола за оператера "Зека-пласт"
Дозвола за оператера "Миковичи" доо
Дозвола за оператера "Вино-Тиса" доо

 

 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Име фајла За скидање
Решење да за пројекат "Изградња моста са приступним саобраћајницом у КО Падеј" није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину
Решење о сагласности за ВДП "Горњи Банат" из Кикинде