• 13.03.2018, Уторак

  Намештај за "Малу сирену"

  Санад , март 2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Регионални центар за запошљавање

  Чока , 12.03.2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Писмо о намерама са Габ Урбис Цонсултингом доо из Будимпеште

  Будимпешт , 05.03.2018

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

! ! ! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ ! ! !

Img

!!! ПРИЈАВА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ОПШТИНЕ ЧОКА НА ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ !!!

Img

! ! ! НЕСТАНАК СТРУЈЕ 24.12.2018. ГОДИНЕ ! ! !

Img Img

Потписан уговор о набавци радова на санацији православне цркве у Санаду.


Img Img

Радови на изградњи пута у улици Бранка Радичевића у Санаду.


Img Img

Радови на изградњи атарског пута у Санаду.


Img

Усвојен буџет за 2019. годину

Img

Новогодишњи вашар у Падеју

Img

Ловцима и пољочуварској служби додељени квадови

Img

Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

Img

Основна школа у Санаду добила дигиталну учионицу

Img

!!! РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ !!!


Img

! ! ! ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ! ! !

Img

!!! ОГЛАС О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧОКА !!!

Img

! ! ! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 2000.ГОДИНЕ ! ! !

Img

! ! ! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ! ! !

Img

!!! ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

ЈАВНА РАСПРАВА

 

- Нацрт статута општине Чока

ПРИМЕДБЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ ДО 13.12.2018.ГОДИНЕ НА МЕЈЛ: skupstina.coka@gmail.com ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ НА АДРЕСУ: Општина Чока, Скупштина општине, Потиска 20, 23320 Чока


 
Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

  - ОДЛУКЕ О ПОРЕЗИМА ЗА 2019.ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ ЧОКА
Img

Финансија

 

- Правилник о преносу неутрошених и спецификација враћених буџетских средстава за 2018.годину


- ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019.ГОДИНУ- ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ


- План инспекцијског надзора за 2018. годину инспектора канцеларијске контроле
- Извештај о раду за 2017.годину инспектора канцеларијске контроле
- Контролни лист бр.1: Канцеларијска контрола
- Контролни лист бр.2: Теренска контрола
 
Img

Пољопривреда

- ПРАВИЛА о спровођењу Јавног надметања
- ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
- ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за измену дозволе за управљање
- ЗАКЉУЧАК о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2018 год. - први круг
- САГЛАСНОСТ на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу права пречег закупа - СТОЧАРИ
- Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Чока за 2018.годину
- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2018 год.
- ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину
- ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2019.годину

- А Р Х И В А -


Img

Регистар стамбених заједница

- Обрасци и списак потребне документације
 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

- ЈАВНА РАСПРАВА - Нацрт Програма заштите животне средине за период 2018-2023.

Примедбе и сугестије на изложен Нацрт, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општинског услужног центра Општине Чока, до 10.08.2018 год. до 13:00 сати. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде програма могу утицати на програм.

 
 
Img

Јавне набавке

ново !!
- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.ГОДИНУ

- Nabavka usluge uklanjanja leševa krupnih životinja
- Nabavka usluge prevoza učenika
- Nabavka projektno tehničke dokumentacije
- Sanacija zgrade MZ Ostojićevo
- Ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Čoka
- Sanacija trotoara
Img

Обавештења

- ПРАВИЛА о спровођењу Јавног надметања
- РЕШЕЊЕ о измени и допуни решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада, Вино-Тиса доо Суботица
- ОБАВЕШТЕЊЕ за привредна друштва везане за е-маил адресе
- ОДЛУКА о додели средстава - спорт
- ОДЛУКА о додели средстава - култура
- ОДЛУКА о додели средстава - удружења
- Ojačanje-sanacija kolovoza u ulici Vuka Karadžića u Ostojićevu
Img

Јавни увид

-
- ЈАВНИ УВИД предлога табли путне и каналске мреже у поступку комасације
- ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са ко Ада, прилаз мосту на Тиси
Img

Конкурс

- ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Чока
- ОГЛАС за прикупљање пријава за прибављање непокретности у јавну својину општине Чока
- КОНКУРС за студенте општине Чока за школску 2018/19 годину
- ЈАВНИ ПОЗИВ - За избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала
- КОНКУРС бр.2 - Спорт
- КОНКУРС бр.2 - Култура
- КОНКУРС бр.2 - Удружења
- ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
- ЈАВНИ ПОЗИВ - За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку грађевинског материјала

- Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину општине Чока


- Пријава за правна лица
- Пријава за физичка лица
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину
Img

Корисни линкови

  - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Извештај о раду одељења за инспекцијске послове за 2017.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.годину
 
Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf