• 13.03.2018, Уторак

  Намештај за "Малу сирену"

  Санад , март 2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Регионални центар за запошљавање

  Чока , 12.03.2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Писмо о намерама са Габ Урбис Цонсултингом доо из Будимпеште

  Будимпешт , 05.03.2018

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

! ! ! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ ! ! !

Img

!!! ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА !!!

Img

!!! РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ !!!


Img

! ! ! АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТВА ОД 1.ОКТОБРА ДО 30.НОВЕМБРА 2018.ГОДИНЕ ! ! !

Img

! ! ! ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ! ! !

Img

!!! ЧОКА: ПРВИ КОРАК КА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОСТОЈИЋЕВУ !!!

Img

!!! ОГЛАС О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧОКА !!!

Img

! ! ! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 2000.ГОДИНЕ ! ! !

Img

! ! ! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ! ! !

Img

!!! ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

 
Img

Финансија

 

- ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ


- План инспекцијског надзора за 2018. годину инспектора канцеларијске контроле
- Извештај о раду за 2017.годину инспектора канцеларијске контроле
- Контролни лист бр.1: Канцеларијска контрола
- Контролни лист бр.2: Теренска контрола
- Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину
- Спецификација враћених буџ. средстава
 
Img

Пољопривреда

- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2018 год.
- ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину
- ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2019.годину

- А Р Х И В А -


Img

Регистар стамбених заједница

- Обрасци и списак потребне документације
 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

- ЈАВНА РАСПРАВА - Нацрт Програма заштите животне средине за период 2018-2023.

Примедбе и сугестије на изложен Нацрт, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општинског услужног центра Општине Чока, до 10.08.2018 год. до 13:00 сати. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде програма могу утицати на програм.

 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Извештај о раду одељења за инспекцијске послове за 2017.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину
 
Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа
 
Img

Јавне набавке

ново !!
- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- Sanacija trotoara
- Uređenje divljih deponija
- Tehničko-biološka rekultivacija
- Održavanje informacionog sistema lokalne poreske administracije
- Nabavka goriva
- Usluga uklanjanja uginulih životinja
Img

Обавештења

- Ојачање-санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву
- РЕШЕЊЕ о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада - Стара Ливница
- РЕШЕЊЕ - Буч у Падеју
- ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопсног металног отпада - Стара Ливница О.С.Ч.Л. доо Чока
- Е-РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА
- ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу потребе процене утицаја на животну средину пројеката "Стара Ливница ОСЧЛ" доо
- OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - Stara L
Img

Јавни увид

- РАНИ ЈАВНИ УВИД измене плана детаљне регулације локалног пута од улаз у Падеј до границе К.О. Ада
- ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „REMY - TRADE“ Д.О.О. КАТ. ПАРЦ. БР. 1002/1, 1002/2 И 1002/3, К.О. ОСТОЈИЋЕВО
- ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС НА ПАРЦЕЛИ БР.: 4405/2 К.О. ПАДЕЈ
Img

Конкурс

- КОНКУРС бр.2 - Спорт
- КОНКУРС бр.2 - Култура
- КОНКУРС бр.2 - Удружења
- ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
- ЈАВНИ ПОЗИВ - За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку грађевинског материјала
- ЈАВНИ ПОЗИВ - За доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2019. годину
- ЈАВНИ ПОЗИВ - За остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2019. годину
- ЈАВНИ КОНКУРС за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018.години
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину
Img

Корисни линкови

  - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
 

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf