• 13.03.2018, Уторак

  Намештај за "Малу сирену"

  Санад , март 2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Регионални центар за запошљавање

  Чока , 12.03.2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Писмо о намерама са Габ Урбис Цонсултингом доо из Будимпеште

  Будимпешт , 05.03.2018

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

! ! ! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ ! ! !

Img

! ! ! ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ! ! !

Img

!!! ЧОКА: ПРВИ КОРАК КА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОСТОЈИЋЕВУ !!!

Img

!!! ЧОКА: ЗА УДРУЖЕЊА ОПРЕДЕЉЕНО ОКО ДЕВЕТ МИЛИОНА ДИНАРА !!!

Img

!!! ОГЛАС О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧОКА !!!

Img

!!! ЧОКА: ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

! ! ! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 2000.ГОДИНЕ ! ! !

Img

!! ИЗАБРАН НОВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И НОВА ДИРЕКТОРИЦА КОЦ-А !!

Img

!! НАСИПАЊЕ ГРЕБАНОГ АСФАЛТА У ОСТОЈИЋЕВУ И САНАДУ !!

Img

!! ОДРЖАНА ТРИБИНА "СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА" !!

Img

!! ПРЕДАВАЊЕ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ !!

Img

! ! ! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ! ! !

Img

!!! ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

 
Img

Финансија

 

- ЈАВНА РАСПРАВА - Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чока за 2018. годину.

ПРИМЕДБЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ ДО 17.ЈУЛА 2018.ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ НА МЕЈЛ joiren@coka.rs


- ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
- План инспекцијског надзора за 2018. годину инспектора канцеларијске контроле
- Извештај о раду за 2017.годину инспектора канцеларијске контроле
- Контролни лист бр.1: Канцеларијска контрола
- Контролни лист бр.2: Теренска контрола
- Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину
- Спецификација враћених буџ. средстава
 
Img

Пољопривреда

- ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину
- ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2019.годину

- А Р Х И В А -


Img

Регистар стамбених заједница

- Обрасци и списак потребне документације
 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Извештај о раду одељења за инспекцијске послове за 2017.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину
 
Img

ЈАВНА РАСПРАВА

- ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2018.г.И НАЦРТА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2017.г.

ТРАЈЕ ОД 08.12.2017.ДО 11.12.2017.г.

ПРИМЕДБЕ ДОСТАВИТЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.12.2017.г.,ДО 8х.НА МЕЈЛ: joiren@coka.rs

 
Img

Јавне набавке

- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- Nabavka građevinskog materijala
- Tehničko-biološka rekultivacija
- Ugostiteljske usluge
- Održavanje informacionog sistema lokalne poreske administracije
- Nabavka goriva
- Usluga uklanjanja uginulih životinja
Img

Обавештења

ново !!
- ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопсног металног отпада - Стара Ливница О.С.Ч.Л. доо Чока
- Е-РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА
- ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу потребе процене утицаја на животну средину пројеката "Стара Ливница ОСЧЛ" доо
- ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Стара Ливница О.С.Ч.Л. доо Чока
- КОНАЧНА ЛИСТА корисника једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу
- ОБАВЕШТЕЊЕ учесницима конкурса за јавно информисање
- REŠENJE o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja opštine Čoke 2018.godini
Img

Јавни увид

- РАНИ ЈАВНИ УВИД измене плана детаљне регулације локалног пута од улаз у Падеј до границе К.О. Ада
- ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „REMY - TRADE“ Д.О.О. КАТ. ПАРЦ. БР. 1002/1, 1002/2 И 1002/3, К.О. ОСТОЈИЋЕВО
- ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС НА ПАРЦЕЛИ БР.: 4405/2 К.О. ПАДЕЈ
Img

Конкурс

- ЈАВНИ ПОЗИВ - За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку грађевинског материјала
- ЈАВНИ ПОЗИВ - За доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2019. годину
- ЈАВНИ ПОЗИВ - За остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2019. годину
- ЈАВНИ КОНКУРС за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018.години
- ЈАВНИ КОНКУРС послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018.години
- ЈАВНИ КОНКУРС незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018.години
- ЈАВНИ ПОЗИВ за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода - накнада штете од града за 2018. годину
- ОБРАЗАЦ за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Чока
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину
Img

Корисни линкови

  - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
 
Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf